Resmed CPAP_sömnapne

CPAP-behandling

CPAP är en förkortning av Continuous Positive Airway Pressure vilket på svenska betyder kontinuerlig övertrycksbehandling. Behandlingen innebär att man sover med en mask eller näskudde, som via en slang och en kompressor skapar ett lätt lufttryck som håller de övre luftvägarna öppna.
CPAP idag den behandling som främst rekommenderas för behandling av svår eller måttlig sömnapné. Metoden rekommenderas också för personer med kraftig övervikt och/eller samtidig hjärt/kärlsjukdom eller diabetes typ 2.
Behandlingen är mycket effektiv. Förbättring av den egna sömn- och livskvaliteten upplevs ofta snabbt.
Innan man får en CPAP-utrustning krävs att sömnspecialisten utför en sömnutredning (läs mer under Diagnos och utredning) och att utprovning av rätt mask och rätt lufttryck utförs.
Det finns flera olika leverantörer av CPAP och det är respektive landsting som avgör vilken CPAP som de rekommenderar. Dagens CPAP är små och tysta apparater som inte tar mycket plats – till det finns en mängd olika modeller av ansiktsmasker så att man säkert kan få en mask som passar bra.