Snarkning kan vara ett tecken på sömnapné. Inte alla snarkare har OSA, men nästan alla som har OSA snarkar

Som om det inte var illa nog är snarkande även det främsta tecknet1 på obstruktiv sömnapné (OSA), vilket är den vanligaste formen av sömnapné. Snarkning och sömnapné är förenade oroväckande mycket – tre av tio män och nästan två av tio kvinnor som är vanesnarkare lider även av obstruktiv sömnapné till viss grad.2 Sömnapné hindrar dig från att få den sömn du behöver för att leva ett friskt, energirikt liv.

Musklerna hos snarkare med obstruktiv sömnapné slappnar av ännu mer.  Sömnapné inträffar när nackmusklerna slappnar av så mycket att de helt stänger luftvägarna i minst tio sekunder.  I svåra fall kan dessa obstruktioner, eller apnéer, vara i upp till två minuter.

Så i själva verket orsakas snarkning och sömnapné av samma faktorer, men nackmusklerna hos personer med sömnapné är slappare än hos de som bara snarkar. Men var uppmärksam! Förslappade nackmuskler blir ännu slappare med tiden, så personer som bara snarkar löper risk att till slut utveckla sömnapné.

Vill du lära dig mer om sömnapné?

Testa dig själv med hjälp av vårt frågeformulär!

 

 

1: Meslier N, Racineux JL. Ronflement et syndrome de haute résistance. Rev Mal Respir 2004 ; 21 : 2S35-2S42.
2: Young T et al. The occurrence of sleep-disordered breathing among middle-aged adults. N Engl J Med 1993; 328(17):1230–5.