1. Besök din vårdcentral (husläkare)
  Om du är orolig för att du lider av sömnapné eller upplever vissa av symtomen, då bör du boka ett besök hos din vårdcentral. Innan ditt besök så kan det underlätta för din husläkare om du svarat på vårt sömnfrågeformulär och delar ditt resultat med din läkare. Din husläkare kommer förmodligen ställa frågor om dina symtom och genomföra fler tester.
 2. Sömnutredning
  Om din husläkare misstänker att du har sömnapné, så kan du remitteras till en sömnklinik. Där kan ditt besök inkludera en nattlig andningsregistrering som antingen görs på sjukhuset eller i hemmet med hjälp av en särskild utrustning som monitorerar din sömn och andning.

Beroende av i vilket landsting du bor så genomförs den nattliga andningsregistreringen i hemmet eller på sömnkliniken. Utredningar som görs på sömnkliniken kallas ofta polysomnografi eller PSG, medans utredningar i hemmet ibland görs med polygrafi eller PG, och ibland även med hjälp av sömnscreening apparat. Oavsett vilken teknik man använder i ditt landsting så används de för att påvisa om du har eller inte har sömnapné, och om ja, hur allvarlig den är. Det huvudsakliga ”värdet” som mäts kallas apné-hypopné index, eller AHI. Ditt AHI-värde indikerar antalet apnéer och hyopnéer per timma i samband med studien1.

I tillägg till ditt AHI så registreras även syrenivån i ditt blod, vilket kan påverka symtom som överdriven dagtrötthet.

Alternativ A: Nattlig andningsregistrering i hemmet
En nattlig andningsregistrering i hemmet görs vanligtvis med hjälp av en sömnscreeningsapparat vilket innebär att du få komforten och enkelheten att kunna sova i ditt eget hem. Innan man sover hemma med utrustningen kommer sömnkliniken instruera hur du ska använda apparaten på natten.

På kvällen när du ska sova med utrustningen, så följer du dina vanliga kvällsrutiner, förbereder dig för sömn, sätter på utrustningen som anvisat och startar registreringen. På morgonen tar du av dig utrustningen som enligt tidigare instruktioner och återlämnar apparaten till din sömnklinik.

Ett exempel på sömnscreeningsutrustning är ResMed’s ApneaLinkTM Air, en kompakt och lätt utrustning för hemmet som är enkel att använda.

Alternativ B: Sömnutredning inneliggande på sjukhus
På en sömnklinik eller sjukhus, kommer specialiserad personal koppla sensorer på din kropp för att kunna monitorera din sömn.

Sensorer placeras:

 • På ditt bröst för att monitrera hjärtaktivitet
 • Nära ögonlocken för att mäta vilka sömnstadier du befinner dig i (det är REM och icke-REM sömn)
 • På ditt huvud för att mäta elektriska signaler från hjärnan
 • På dina ben för att bedöma muskelaktivitet

Du kommer också få tillpassat:

 • En näsgrimma för monitorering av andning
 • En oximeter på ditt finger som mäter syrenivå
 • Band runt bröst och mage för att mäta andningsansträngning

Vid denna typ av utredning kommer du behöva sova kvar på sjukhuset, så det är en god idé att göra det bekvämt för dig och ta med det du använder vid din vanliga sovrutin, inklusive pyjamas och hygienartiklar.

 1. Privata alternativ
  Om det är så att du föredrar ett privat alternativ så kan du diskutera om det finns tillgängligt med din husläkare. De kan eventuellt rekommendera en privatklinik till dig.

Vad visar en sömnutredning?
Vanligtvis kommer sömnkliniken utreda om du har sömnapné och hur allvarlig den är, för att där efter kunna bedöma lämpliga behandlingsalternativ. Det huvudsakliga ”värdet” som mäts kallas apné-hypopné index, eller AHI.

Grad av sömnapné AHI (per timme)
Normal Mindre än 5
Mild 5 till 15
Moderat 15 till 30
Svår 30+
 1. Efter din sömnutredning
  När din läkare får resultatet från din sömnutredning, så kommer hen att diskutera resultatet med dig. Du får då möjlighet att prata om din åkomma, dess svårighetsgrad och eventuella effekter på din hälsa samt utforska dina behandlingsalternativ.

1. http://healthysleep.med.harvard.edu/sleep-apnea/diagnosing-osa/understanding-results