banner_image

Snarkar du? Är du konstant trött?

Det kan vara allvarligt

Gör testet nu!

Webbplatsen syftar till att bidra med tillförlitlig information om sömnstörningar och sömnapné och om hur man diagnostiserar och behandlar dessa störningar

Över 936 miljoner människor världen över lider av sömnapné

Misstänker du att du eller din partner har sömnapné?

Enligt de senaste forskningsrönen1 är över 936 miljoner människor över hela världen drabbade av sömnapné. Denna anmärkningsvärda siffra publicerades i juli 2019 i världens ledande vetenskapliga tidskrift inom luftvägshälsa och är nästan 10 gånger högre än Världshälsoorganisationens (WHO) uppskattning på över 100 miljoner från 2007.

1. www.thelancet.com/respiratory Published online July 9, 2019

"Jag har sömnapné, och det här är min erfarenhet"

Rose, UK

Våra senaste artiklar

Vanliga frågor om viktnedgång och...

Vanliga frågor om viktnedgång och sömnapné Vi vet i dag att övervikt är en av de största riskfaktorerna för sömnapné.1 Frågan är d...

Våra bästa tips för en god sömn...

Våra bästa tips för en god sömn under vintern Höstens färgprakt, friska luft och milda temperaturer är ett minne blott. Vintern står fö...

Låt inte tidsomställningen störa...

Låt inte tidsomställningen störa din sömn När vi ställer om till sommartid på våren oroar sig många för att bli av med en timmes sömn...