Snarkskena (apnéskena)

10 aug Snarkskena (apnéskena)

Snarkskena, apnéskena eller oral apparatur är några av många benämningar på en speciell tandställning som används för att dra fram underkäken medan man sover. Genom att hålla underkäken i ett mer framskjutet läge (cirka 0,5 cm längre fram än vanligt) hindras tungan och den mjuka gommen från att täppa till luftvägarna. Skenan används vid behandling av mild-medelsvår sömnapné och är också ett förstahandsalternativ vid snarkproblem utan sömnapnésymtom.  Skenan provas ut av en specialisttandläkare efter remiss från läkare.

apnéskena

Snarkskena sätts enkelt in i munnen

 

Socialstyrelsen fastslår: Viktigt att snarkare och sömnapnoiker även behandlas av tandläkare!
I maj lanserade Socialstyrelsen de nya nationella riktlinjerna för vuxentandvård och där finns sömnapné med som ett tillstånd med hög prioriteringsgrad för behandling av tandläkare. Tidigare har endast behandlingsriktlinjer funnits för sjukvården, men nu slår alltså Socialstyrelsen fast att tandvården har en viktig roll att axla när det gäller behandling av sömnapné. Läs mer om riktlinjerna här.