somnapne-banner
Snarkar du?
Är du ständigt trött?

Ta ett test - det kan vara allvarligt

KLICKA HÄR!

Dagens Fråga

Vill du kunna följa din behandling via dator, surfplatta eller telefon?

TESTA DIG – HAR DU SÖMNAPNÉ?

HUR STOR ÄR RISKEN ATT DU SLUMRAR TILL NÄR DU… (0 = ingen risk, 1 = liten risk, 2 = ganska stor risk, 3 = stor risk)

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

sitter och läser

ser på TV

sitter utan att göra något aktivt (möte, teater osv)

är passagerare på en timmes biltur utan stopp

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

ligger och slappnar av på eftermiddagen

sitter och pratar med någon

sitter stilla efter en lunch utan alkohol

kör bil och får rött ljus eller någon annanstans i trafiken

Kön :

Man

Kvinna

Ålder :

Mindre än 18

18-39 år

40-54 år

55 år och uppåt

Ditt resultat: 12

134496 PERSONER HAR GJORT TESTET

Då kan det bero på att du är drabbad av sömnapné. Sjukdomen sömnapné innebär att man gör andningsuppehåll under sömnen, ofta (men inte alltid) i kombination med kraftig snarkning. Här kan du lära dig mer om både sömnapné och snarkning, vilka orsaker som ligger bakom, hur sjukdomen kan behandlas och vad du kan göra själv.

Den 16 mars är det World Sleep Day, en dag då budskapet om vikten av god sömn ska spridas extra mycket. Här på somnapne.se arbetar vi varje dag för att sprida kunskap om sjukdomen sömnapné och behovet är stort! Under 2017 genomförde över 30 000 besökare vårt sömntest och hela 41% av de som svarat ligger i riskzonen för att ha någon form av sömnstörning. Här finner du mer information om vårt arbete för att sprida kunskap.

Att resa med CPAP kan vara en utmaning. För vissa blir de praktiska hindren för stora och man väljer att lämna sin CPAP hemma vilket kan resultera i att man kommer hem trött från semestern fast man borde komma hem utvilad.
Det som kändes som en bra idé när man reste bort känns genast som en dålig idé när man inser att CPAP:en faktiskt gör stor skillnad på sömn- och livskvaliteten. Lär dig fler tips när du ska resa med din CPAP här.

Patienstöd-myAir

En nyligen publicerad studie av PwC visar att sömnapnoiker som behandlas med CPAP och samtidigt använder det digitala patientstödsprogrammet myAir sover i genomsnitt 46 minuter längre per natt och har högre följsamhet till sin behandling. myAir är en digital tjänst som gör det möjligt för användaren att följa sin behandling via en dator, surfplatta eller smartphone och få hjälp och tips hur behandlingen kan göras ännu mer bekväm.

alla artiklar

Vill du se en sammanfattning av alla artiklar på en enda sida. Läs alla artiklar här.

Sömnapnéskolan

Sömnapnéskolan är ett utbildningsprojekt med syfte att sprida kunskap om sömnapné. Tillsammans med patientföreningar, patienter och sjukvården har vi tagit fram korta utbildningsfilmer som beskriver sjukdomen sömnapné.

Hur du kan förhindra snarkning med dentala produkter

Att snarka då och då är inte farligt, men om det händer ofta och högt kan det vara ett symptom på den bakomliggande sjukdomen sömnapné, ett allvarligare medicinskt tillstånd. Ordet apné betyder andningsuppehåll orsakad av andningshinder.

Film som visar vad sömnapné är:

Fakta om sömnapné:

Så här graderas sömnapné antal andningsuppehåll per sömntimme
 • Normala värden
 • Lindrigt OSA
 • Måttligt OSA
 • Gravt OSA
 • AHI eller RDI <5
 • AHI eller RDI 5-15
 • AHI eller RDI 16-30
 • AHI eller RDI >30
När luftvägarna blockeras helt uppstår ett andningsuppehåll som många fall leder till snarkning. En så kallad Sömnapné.
Kvinna och snarkare? Du är inte ensam!
Visste du att: 53% av alla typ 2 diabetiker har sömnapné
Visste du att: 83% av alla med svårbehandlat högt blodtryck har sömnapné