snarka_banner4

Dödstrött på morgonen? Snarkar du? Sömnproblem? Huvudvärk?

Då kan det bero på att du är drabbad av sömnapné. Sjukdomen sömnapné innebär att man gör andningsuppehåll under sömnen, ofta (men inte alltid) i kombination med kraftig snarkning. Här kan du lära dig mer om både sömnapné och snarkning, vilka orsaker som ligger bakom, hur sjukdomen kan behandlas och vad du kan göra själv….

Telemedicin – framtidens lösning för bättre sömnapnévård är här

Att sömnapnévården har ont om resurser är ingen hemlighet, och samtidigt ökar antalet sömnapnoiker för varje år. Det är en ekvation som inte går ihop och det är många inom sjukvården som med oro ser på framtiden. Med hjälp av telemedicin kan fler sömnapnoiker få en bättre vård trots knappa sjukvårdsresurser.

LÄS MER

Trötthet och trafiksäkerhet

Varje år både skadas och dödas människor i trafiken på grund av sömniga förare. För att underlätta både för sig själv och andra förare i trafiken rekommenderas att man avstår från att köra om man varit vaken i 19 timmar eller mer och/eller om man sovit endast 5 timmar vid förra sömnen. För övrigt bör…

LÄS MER

Dr Ola Sunnegren svarar på frågor om barns sömnproblem och snarkning

Sex frågor till Dr Ola Sunnergren, verksamhetschef Öron- Näs och Halskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Ola Sunnergren har lång erfarenhet från barn med sömnproblem.

LÄS MER

Sömnapné och snarkning kan det vara riskfaktorer för stroke?

Sömn behövs för att bygga upp och reparera kroppen och själen liksom intellektet. När vi sover går blodtrycket, andningen, temperaturen och magtarm-aktiviteterna ner samtidigt som den hormonella regleringen ökar. Att man sover med bra kvalitet och tillräckligt länge under natten är viktig för att kroppen och hjärnan ska kunna få vila och återhämta sig. Det…

LÄS MER