snarka_banner4

Dödstrött på morgonen? Snarkar du? Sömnproblem? Huvudvärk?

Då kan det bero på att du är drabbad av sömnapné. Sjukdomen sömnapné innebär att man gör andningsuppehåll under sömnen, ofta (men inte alltid) i kombination med kraftig snarkning. Här kan du lära dig mer om både sömnapné och snarkning, vilka orsaker som ligger bakom, hur sjukdomen kan behandlas och vad du kan göra själv….

Trötthet och trafiksäkerhet

Varje år både skadas och dödas människor i trafiken på grund av sömniga förare. För att underlätta både för sig själv och andra förare i trafiken rekommenderas att man avstår från att köra om man varit vaken i 19 timmar eller mer och/eller om man sovit endast 5 timmar vid förra sömnen. För övrigt bör…

LÄS MER

Sömnapné och snarkning kan det vara riskfaktorer för stroke?

Sömn behövs för att bygga upp och reparera kroppen och själen liksom intellektet. När vi sover går blodtrycket, andningen, temperaturen och magtarm-aktiviteterna ner samtidigt som den hormonella regleringen ökar. Att man sover med bra kvalitet och tillräckligt länge under natten är viktig för att kroppen och hjärnan ska kunna få vila och återhämta sig. Det…

LÄS MER

Behandling av sömnapné

Om man lider av de symtom såsom snarkning som vi beskrivit på denna site ska man söka upp läkare för att få fastställt om det verkligen är sömnapné som man lider av, och att de eventuella snarkningarna är kännetecken på detta. På internet och postorder finns olika typer av snarkhjälpmedel, dessvärre är dock kvaliteten och…

LÄS MER

Vart vänder jag mig?

Många känner sig osäkra på hur gången är i vården för att få reda på om man är drabbad av sömnapné. Därför har vi gjort en enkel skiss som visar vilka steg följer, och vad som händer vid varje steg. Se ovan. Det är vare sig krångligt eller obehagligt! Om du har problem med snarkning…

LÄS MER