snarka_banner4

Dödstrött på morgonen? Snarkar du? Sömnproblem? Huvudvärk?

Då kan det bero på att du är drabbad av sömnapné. Sjukdomen sömnapné innebär att man gör andningsuppehåll under sömnen, ofta (men inte alltid) i kombination med kraftig snarkning. Här kan du lära dig mer om både sömnapné och snarkning, vilka orsaker som ligger bakom, hur sjukdomen kan behandlas och vad du kan göra själv….

Telemedicin – framtidens lösning för bättre sömnapnévård är här

Att sömnapnévården har ont om resurser är ingen hemlighet, och samtidigt ökar antalet sömnapnoiker för varje år. Det är en ekvation som inte går ihop och det är många inom sjukvården som med oro ser på framtiden. Med hjälp av telemedicin kan fler sömnapnoiker få en bättre vård trots knappa sjukvårdsresurser.

LÄS MER

Trötthet och trafiksäkerhet

Varje år både skadas och dödas människor i trafiken på grund av sömniga förare. För att underlätta både för sig själv och andra förare i trafiken rekommenderas att man avstår från att köra om man varit vaken i 19 timmar eller mer och/eller om man sovit endast 5 timmar vid förra sömnen. För övrigt bör…

LÄS MER

Stort fokus på e-hälsa och telemedicin under Almedalen 2015

Årets Almedalsvecka var som vanligt fullspäckad med olika symposier och intressanta föreläsningar. ResMed Sweden AB deltog för att sätta sömnapné på den politiska agendan genom att belysa telemonitorering, som kan ge ökad vårdkvalitet och korta köer för sömnapnoiker.   Telemonitorering ger stora fördelar inom vården Patientuppföljning på distans, så kallad telemonitorering, är ett bra exempel…

LÄS MER

Dr Ola Sunnegren svarar på frågor om barns sömnproblem och snarkning

Sex frågor till Dr Ola Sunnergren, verksamhetschef Öron- Näs och Halskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Ola Sunnergren har lång erfarenhet från barn med sömnproblem.

LÄS MER