Allt mer forskning pekar på att det finns ett samband mellan obehandlad sömnapné och högt blodtryck

26 Mar Allt mer forskning pekar på att det finns ett samband mellan obehandlad sömnapné och högt blodtryck

En person som snarkar mycket och har bevittnade andningsuppehåll nattetid har en ökad risk att att utveckla en hjärt-kärl sjukdom. Det finns idag flera studier som visar att det finns ett samband mellan högt blodtryck och sömnapné.
Högt blodtryck eller hypertoni som det också kallas, är en av de faktorerna som mest ökar riskerna för att utveckla hjärtsjukdom och stroke. Blodtrycket är ett mått på den kraft och volym av blod som strömmar i blodkärlen och är en bra indikator på den kardiovaskulära hälsan. Ihållande högt blodtryck kan vara det första tecknet på en störning eller sjukdom i blodkärlen eller hjärtat. När någon med sömnapné drabbas av ett andningsuppehåll under natten så orsakar den en aktivering i kroppen där blodkärlen dras ihop, och det försvårar hjärtats funktion att agera som pump i kroppen vilket i sin tur höjer blodtrycket. Ju högre blodtryck, desto större påfrestning på hjärtat.

Storsnarkare ligger i riskzonen

”Storsnarkare” är en riskfaktor för sömnapné, vilket i sin tur kan leda till hälsoproblem då både ens sömnkvalitet och kvantitet störs. Kroppen får inte den behövliga vilan på natten och andningsuppehållen bidrar till syresänkningar vilket gör att hjärtat får jobba hårdare och både stresshormoner och blodtrycket ökar. Personer som har en obehandlad sömnapné ökar således risken för hjärt-kärl sjukdom. Ju svårare sömnapné, desto större är risken för att utveckla högt blodtryck, och därefter andra former av hjärt-kärl sjukdomar. Det har dessutom visat sig att personer som står på tre eller fler blodtryckssänkande läkemedel många gånger har en bakomliggande sömnapné. Dessa personer får en minskning av blodtrycket både nattetid och dagtid med en adekvat CPAP behandling mot sin sömnapné. I tillägg förbättras dessutom den allmänna hälsan hos hjärtat.

Kontrollera ditt blodtryck

Många har högt blodtryck utan att veta om det eftersom det inte finns några tidiga varningssignaler. Blodtrycksmätning är en enkel undersökning som alla vuxna bör göra någon gång hos husläkaren eller vårdcentralen. Men, om man har symptom som huvudvärk, framförallt på morgonen, en extrem trötthet på dagtid och samtidigt snarkar mycket kan det vara tecken på en obehandlad sömnapné och bör tas på stort allvar. Med anledning av att det finns en stark koppling mellan sömnapné och högt blodtryck bör man i så fall kontrollera blodtrycket och dessutom göra en sömnutredning för att så snart som möjligt få behandling.